อื่นๆ • สินค้า-บริการประเภทใด สามารถลงข้อมูลใน 1688trading.com
 • ขอบเขตการทำงานของเว็บไซต์ 1688Trading.com มีเพียงใด
 • หากไม่ทำการสมัครเป็นสมาชิก 1688Trading.com จะสามารถติดต่อคู่ค้าทางธุรกิจที่แสดงผลอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ได้หรือไม่
 • จำนวนผู้ซื้อทั้งหมดของเว็บไซต์มีมากน้อยเพียงใด
 • หากองค์กรมีเว็บไซต์หลักของตนอยู่แล้ว เหตุใดจึงต้องสร้างประวัติและข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ 1688Trading.com
 • หน้าเว็บไซต์ของบริษัทที่สร้างขึ้นบนเว็บไซต์ 1688Trading.com จะส่งเสริมการทำ SEO ให้กับเว็บไซต์หลักขององค์กรของสมาชิกหรือไม่สริมการทำ SEO ให้กับเว็บไซต์หลักขององค์กรของสมาชิกหรือไม่
 • ความปลอดภัยในการทำธุรกิจกับสมาชิก 1688trading.com มีมากน้อยเพียงใด
 • สินค้าทุกประเภท สามารถเสนอขายได้ใน 1688Trading.com แต่ต้องเป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ผิดต่อศีลธรรม สินค้าจำพวกอาหารและยาต้องได้รับการอนุญาติโฆษณาจากทาง อย. ก่อน สินค้าทุกชิ้นของท่านจะถูกแบ่งเป็นหมวดเพื่อช่วยในการทำตลาดอย่างชัดเจนและ ทั่วถึง

  คำเตือน : ห้ามลงขายของผิดกฎหมาย และท่านสมาชิกควรใช้ความระมัดระวัง ในการซื้อขาย, โอนเงิน, การโอนเงินมัดจำ ควรตรวจสอบรายระเอียด และเก็บหลักฐานการโอนเงิน และรายละเอียดทุกครั้งที่มีการซื้อขาย ทาง 1688Trading.com เป็นเพียงสื่อกลาง ในการแลกเปลี่ยนซื้อขาย พบปะพูดคุยในกลุ่มสมาชิก เท่านั้น ไม่รับผิดชอบความผิดพลาดต่างๆ อันเนื่องมาจากการตกลงซื้อขายของท่านสมาชิก หากพบการกระทำผิด หรือพบการขายของผิดกฎหมาย หรือผิดกติกาของทางเวบ ขอความร่วมมือแจ้งให้ผู้ดูแลทราบทันที
   

  1688Trading.com มีหน้าที่ในการเป็นช่องทางหรือสื่อกลางในการสร้างให้เกิดอุปสงค์และอุปทานระหว่างบริษัท เพื่อให้ได้มีการเจรจาทางการค้าหรือให้เกิดผลทางธุรกิจขึ้นแต่เพียงเท่านั้น ทั้งนี้การติดต่อ ซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการนั้น ทาง 1688Trading.com ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

  ท่านสมาชิกแบบ Verified Member เท่านั้นจึงจะสามารถติดต่อซื้อ, ขาย และแลกเปลี่ยนได้ เนื่องจากทางเว็บไซต์มีนโยบายความเป็นส่วนตัวและระบบรักษาความปลอดภัย ในการเผยแพร่ข้อมูลของ Verified Member

  จำนวนผู้ซื้อทั้งหมดบนเว็บไซต์ 1688Trading.com นั้นเทียบได้กับจำนวนผู้ขายบนเว็บไซต์ 1688Trading.com ซึ่งมีแตกต่างกันไปตามประเภทของอุตสาหกรรมและความต้องการในขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้ตามหลักของธรรมชาติเองแล้วนั้น ผู้ผลิตเองก็ยังต้องการวัตถุดิบในการสร้างผลิตผลขึ้น ดังนั้นแล้ววัฎจักรเช่นนี้จึงมิอาจกำหนดขึ้นเพียงผู้ขายเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

  แม้ว่าสมาชิก 1688Trading.com จะมีเว็บไซต์ขององค์กรอยู่แล้ว แต่การลงข้อมูลขององค์กรหรือประหนึ่งการสร้างเว็บไซต์ขึ้นใหม่ภายใต้เว็บไซต์ 1688Trading.com จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้สินค้าและบริการของท่านได้รับการมองเห็น สร้างการรับรู้ และเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

  ทางเว็บไซต์ 1688Trading.com รองรับการทำ SEO อย่างสมบูรณ์แบบ

  ข้อมูลบัญชีและโปรไฟล์ของคุณมีรหัสผ่านป้องกัน เราขอแนะนำว่าท่านไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่านของท่านให้กับทุกคน บุคลากรของเราจะไม่ถามรหัสผ่านของท่านจากการโทรศัพท์ ข้อมูลที่ท่านเปิดเผยกับทางเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลนั้นจะเป็นข้อมูลสาธารณะและท่านควรระมัดระวังข้อมูลที่ต้องการจะเปิดเผย