1688Trading คืออะไร1688Trading.com คือ เว็บไซต์กลางสำหรับผู้ประกอบการ นักลงทุน และนักธุรกิจ ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ค้นหาคู่ค้าทางธุรกิจ ประกาศซื้อ ประกาศขาย หรือแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อเอื้อประโยชน์ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของการทำธุรกิจขององค์กร นอกจากนั้นแล้วการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ 1688Trading.com ยังช่วยท่านในการโปรโมตหรือโฆษณาสินค้าและบริการ รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์องค์กรของท่าน โดยเสียค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าการซื้อสื่อโฆษณาทั่วไป โดยมีประสิทธิภาพที่มากกว่าในการเข้าถึงคู่ค้าทางธุรกิจ

เมื่อคุณดำเกิง ไรวาซึ่งเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Mind Map และ Referral Marketing (การตลาดแบบบอกต่อ, การสร้างและบริหารconnection อย่างเป็นระบบ) และคุณนทีทองมีโอกาสได้แบ่งปันประสบการณ์จากการดำเนินธุรกิจที่ตนมีมาเล่าสู่กันฟัง ทั้งคู่ต่างก็เล็งเห็นถึงปัญหาและโอกาสที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกิจที่ผ่านมา โดยงานและเนื้อหาคุณดำเกิง สอนนั้นทำให้มีโอกาสรู้จักผู้คนที่น่าสนใจจากหลากหลายวงการ จึงคิดว่าน่าจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมในการประสานหรือแนะนำให้ผู้อื่นได้รู้จักกัน เพราะในแต่ละวัน มีเพื่อนๆ ที่ต้องการลูกค้าหรือคู่ค้าทางธุรกิจที่ไว้ใจได้ โทรมาสอบถามจากคุณดำเกิง ให้ช่วยแนะนำ connection ดีๆให้เสมอๆ ทางด้านของคุณนทีทองเองก็มีปัญหาในการเพิ่มช่องทางการซื้อขายสินค้าที่ต้องการ โดยเน้นว่าจะต้องเชื่อใจได้ ดังนั้นแล้วจึงมักเกิดเหตุการณ์ที่ว่า “ซื้อไม่ถูกเวลา ขายไม่ถูกเวลา” อยู่เสมอๆ เช่น หากต้องการสินค้าภายใน 7 วัน ตามหาเท่าไรก็ไม่มีพนักงานขายหรือบริษัทใด ๆ มาเสนอขายเลย ทั้ง ๆ ที่เงินพร้อม (จ่ายสด งดเชื่อ ไม่มีการทวง) เมื่อได้ปรึกษาหารือกัน ทั้งสองลงความเห็นว่า ปัญหาดังกล่าวนี้เป็นเรื่องปกติของนักธุรกิจทั่วไปไม่ใช่แค่ปัญหาของเราเพียงสองคน จึงเกิดเป็นแนวความคิดในการแก้ไขปัญหาทั้งหมดนี้ขึ้น

คุณดำเกิงและคุณนทีทองไม่ยอมหยุดแนวความคิดนี้ไว้เป็นเพียงแค่ความคิดเท่านั้น จึงดำเนินการติดต่อผู้ที่มีประสบการณ์ที่จะสามารถสานต่อแนวความคิดนี้ให้สำเร็จไปได้ด้วยกัน โดยชักชวน อาจารย์วรธนัท นักการตลาดและนักธุรกิจมือฉมังของเมืองไทย และคุณธเนศ โปรแกรมเมอร์และนักพัฒนาระบบที่มีความสามารถ มาผนวกกับความสามารถที่โดดเด่นของคุณดำเกิง และคุณนทีทอง (การตลาดและไอทีซอฟแวร์) ทั้ง 4 ท่าน จึงร่วมกันผลักดันแนวความคิดนี้ให้สำเร็จภายใต้เว็บไซต์ www.1688Trading.com ที่จะเอื้อประโยชน์แก่นักธุรกิจและสังคมโดยรวมสืบเนื่องไป ดังที่ท่านได้สัมผัสอยู่ ณ ขณะนี้ 

1688trading.com คือ ศูนย์กลางของธุรกิจที่ยอดเยี่ยมที่สุดในปัจจุบัน เพราะจะช่วยให้ธุรกิจของท่านเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น อีกทั้งลูกค้าเป้าหมายที่มีศักยภาพจะได้มีโอกาสในการส่งรายการเสนอซื้อให้กับธุรกิจของท่าน อันเป็นโอกาสที่ดีที่หาไม่ได้โดยทั่วไป โดย 1688trading.com ได้มอบแบบฟอร์มที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ ในการสร้างหรือค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆให้เกิดขึ้นกับธุรกิจของท่านเอง ซึ่งจะช่วยให้โดดเด่นและก้าวหน้ากว่าคู่แข่งทางธุรกิจของท่าน