สมาชิก 1. คลิกปุ่ม "Join Free Now!" ที่อยู่บริเวณขวามือหน้าแรกของเว็บไซต์ 1688Trading.com
 2. กรอกข้อมูลผู้ติดต่อและข้อมูลบริษัท ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในโพลไฟล์ของท่าน
 3. กรอกตัวอักษร/ตัวเลขที่เห็นในรูป รหัสแสดงตัว คือ ตัวเลขหรือตัวอักษรที่ปรากฏในช่องสี่เหลี่ยม ซึ่งจำเป็นที่ท่านต้องระบุรหัสแสดง เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของท่าน คลิก “สมัครสมาชิก”
 4. ท่านจะได้รับอีเมล์จากเว็บไซต์ 1688Trading.com เพื่อ Activate บัญชีใช้งาน (โปรดตรวจสอบอีเมล์จากกล่องข้อความหรือใน Junk Mail ของท่าน)
 5. ตรวจสอบอีเมล์ที่ท่านใช้ในการสมัครสมาชิก โดยให้กดปุ่ม "Activate Now" จากเนื้อหาในอีเมล์ เพื่อยืนยันความถูกต้องของอีเมล์ที่ท่านใช้ในการสมัคร เพียงเท่านี้ก็สามารถเป็นสมาชิกผู้ขายบนเว็บไซต์ 1688Trading.com ได้ทันที
 6. เพียง Login เข้าสู่ระบบ จากนั้นไปที่เมนู "ข้อมูลบริษัท" ที่ปรากฏอยู่บริเวณด้านขวาส่วนบนของเว็บไซต์ เพื่อเข้าสู่หน้าจอสำหรับจัดการโปรไฟล์บริษัท ซึ่งท่านสามารถอัพเดทข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านเมนู "ข้อมูลบริษัท" ที่ปรากฏอยู่บริเวณซ้ายมือของหน้าจอ

สมาชิกของ 1688Trading.com คือ ผู้ประกอบการ นักลงทุน และนักธุรกิจ ทั้งที่อยู่สถานะผู้ซื้อและผู้ขาย โดย 1688Trading.com เป็นสื่อกลางที่ให้เครื่องมือที่สำคัญ รวมไปถึงการบริการ และทรัพยากรต่างๆ ในการจัดการและสร้างความเติบโตให้แก่ธุรกิจของสมาชิก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กรที่ต้องการขยายความสำเร็จภายในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ผ่านเว็บไซต์หรือ Online Marketing

การสมัครสมาชิกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 1. Free Member รออีเมล์จากเว็บไซต์ 1688Trading.com เพื่อ Activate บัญชีใช้งานเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้ทันที
 2. Verified Member แบ่งออกเป็น 2 แบบ
 • Basic Member
 • Premium Member

ต้องตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน โดยตอบกลับภายใน 3 วันทำการ ต้องการสมัครสมาชิกกับ 1688Trading.com (คลิก)
 

สิทธิประโยชน์สำหรับ Free Member

 1. ท่านจะได้รับข่าวสารทั่วไปจากทางเว็บไซต์
 2. ท่านสามารถเสนอขายสินค้าได้ในปริมาณสินค้า 10 ชิ้น

สิทธิประโยชน์สำหรับ Verified Member (รายละเอียดแพ็คเกจเพิ่มเติม คลิก)

 • Basic สามารถลงข้อมูลสินค้าและบริการได้ 100 ชิ้น 
 • Premium สามารถลงข้อมูลสินค้าและบริการได้ไม่จำกัด
 1. ตราสัญลักษณ์ รับรองความมีตัวตนของบริษัท สร้างความมั่นใจต่อผู้ซื้อมากขึ้น
 2. ท่านจะได้รับข่าวสารทั่วไปและสิทธิพิเศษมากมายจากทางเว็บไซต์
 3. ท่านสามารถเสนอขายสินค้า, สินค้าจัดซื้อและ สินค้าแลกเปลี่ยนได้ตามแพ็คเกจที่ท่านสมาชิกได้สมัครกับทางเว็บไซต์ไว้
 4. ท่านสามารถดูสถิติและข้อมูลการลงประกาศของท่าน และเก็บประกาศสินค้า ร้านค้าที่ท่านชื่นชอบ ลงในแฟ้มส่วนตัวของท่านได้


 

ไม่สามารถค่ะ ถ้าท่านสมาชิกต้องการลงข้อมูลมากกว่า 1 บริษัท ท่านสมาชิกจะต้องสมัคร Account ใหม่ค่ะ

ผู้สมัครเป็นสมาชิก 1688Trading.com จะต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุในเงื่อนไข และยอมรับในข้อตกลง รวมทั้งยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการเป็นสมาชิก 1688Trading.com ทั้งในขณะสมัคร ขณะทำสัญญา และตลอดอายุสัญญา ตามทื่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของสมาชิก

 • สมาชิกต้องมีสถานะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และจดทะเบียนถูกต้อง ในประเทศไทยเท่านั้น
 • สมาชิกต้องมีที่อยู่หรือสำนักงานที่แน่นอนตั้งอยู่ในประเทศไทย และมีความน่าเชิอถือ
 • สมาชิกจะต้องไม่ประกอบกิจการที่ผิดกฎหมาย หรือผิดต่อศีลธรรม หรือกิจการต้องห้าม ดังต่อไปนี้

o บุหรี่ ยาสูบ ยาเส้น สารเสพติดทุกชนิด
o การพนัน
o สินค้าอบายมุข สื่อลามก อนาจาร หรือมีแนวโน้มไปในทางลามก
o สินค้าและเว็บไซต์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นซึ่งมีขึ้นโดยกฎหมายของทุกประเทศทั่วโลก
o อาวุธ หรือส่วนประกอบของอาวุธ
o ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเจาะระบบ การเผยแพร่ไวรัส หรือการเผยแพร่ใด ๆ ที่เป็นสิ่งผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม
สร้างความวุ่นวายและความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น
o ฯลฯ
 

ในการเข้าถึงข้อมูลของสินค้าและบริการนั้น ผู้ใช้บริการจำเป็นที่จะต้องลงทะเบียนเพื่อให้ข้อมูลบางอย่างกับทางเว็บไซต์ ในการพิจารณาให้สามารถใช้งาน ดังนั้นแล้วการลงทะเบียนและให้ข้อมูลกับ 1688Trading.com ท่านจะต้องรับรองว่า

 • ข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านเป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ (นอกเหนือจากรายการที่ไม่จำเป็น) ตามแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่ 1688Trading.com ได้กำหนดขึ้น
 • ท่านจะต้องรักษาและปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนของท่านให้เป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิก หากท่านให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน และ/หรือไม่สมบูรณ์ หรือมีเหตุให้ทาง1688Trading.com เกิดความเข้าใจว่าท่านให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน และ/หรือไม่สมบูรณ์ 1688Trading.com มีสิทธิ์ที่จะระงับหรือยกเลิกบัญชีของท่าน หรือปฏิเสธที่จะให้ท่านเข้าร่วมเป็นสมาชิกทั้งในปัจจุบัน หรืออนาคต
 • ข้อมูลการลงทะเบียนเป็นสมาชิกเว็บไซต์ 1688Trading.com จะถือเป็นทรัพย์สินของ 1688Trading.com ทาง 1688Trading.com จึงขอสงวนสิทธิ์ในการลงทะเบียนซ้ำหรือระบุข้อมูลของผู้ใช้อื่นๆ สมาชิกสามารถทำการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือปิดบังข้อมูลส่วนบุคคลได้ ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิก

ด้วยระบบสมาชิกของทาง 1688Trading.com เก็บรหัสผ่านท่านสมาชิกโดยเข้ารหัสไว้ ท่านจะต้องแจ้งกลับระบบ โดยทางเว็บจะส่ง E-mail กลับไปให้ท่านกำหนดรหัสผ่านใหม่ โดยคลิกที่ลิมรหัสผ่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ กับทาง 1688Trading.com ได้ยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองความลับดังกล่าวอย่างดีที่สุด โดยบริษัทฯ ขอยืนยันว่า ในขณะนี้บริษัทฯ ได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน เพื่อคุ้มครองข้อมูลของท่านในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ยกเว้นในกรณีที่ข้อมูลนั้นเป็นที่ต้องการในทางกฎหมาย โดยการเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นต่อกระบวนการทางกฎหมาย และบริษัทฯไม่อาจปฏิเสธต่อกฎเกณฑ์ตามกฎหมายได้

 • สมาชิกสามารถใช้บริการได้เฉพาะเรื่องที่ได้รับความยินยอมจากเว็บไซต์ และต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หากมีการนำพื้นที่ไปใช้ทำเว็บในทางที่ไม่เหมาะสม เช่น เสนอเนื้อหาอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือผิดศีลธรรมอันดีของสังคม ทาง 1688Trading.com ขอสงวนสิทธิ์ ในการเพิกถอนสมาชิก 1688Trading.com โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สมาชิกต้องยอมรับ Email และยอมรับกฎ ระเบียบ ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆของเว็บไซต์สำหรับการเข้ามาใช้บริการต่างๆ ภายในเว็บไซต์ เว็บไซต์ไม่อนุญาตให้สมาชิกส่ง Chain letter, Junkmail หรือการโฆษณาเชื้อเชิญทุกรูปแบบให้กับสมาชิกท่านอื่น
 • ห้ามมิให้สมาชิกใช้เว็บไซต์ในกิจกรรมที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น เพื่อเป็นการปกป้องสมาชิกท่านอื่นจากการโฆษณา การชักชวนที่ไม่เหมาะสม ทาง1688Trading.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการให้บริการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ สำหรับสมาชิกท่านใดท่านหนึ่ง หากสงสัยหรือตรวจพบว่าสมาชิกท่านดังกล่าวอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานท่านอื่นๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือส่งผลกระทบต่อ 1688Trading.com และ/หรือบริษัทอื่นๆ (Third Parties)
 • การเปิดเผยข้อมูลการใช้บริการของเว็บไซต์ในที่สาธารณะ จะกระทำได้เฉพาะผู้ที่เป็นตัวแทนของเว็บไซต์เท่านั้น ข้อมูลเนื้อหา การออกแบบเว็บไซต์ต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการในเว็บไซต์แก่สมาชิก และ/หรือข้อมูลต่างๆ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเว็บไซต์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิห้ามมิให้สมาชิก และหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่ จำหน่าย Copyright material Trademark หรือนำไปใช้ที่อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ
 • ผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ 1688Trading.com แล้ว สามารถทำการยกเลิกการใช้บริการได้ตลอดเวลา โดยการ Log in สู่ระบบ และเลือก “ยกเลิกการเป็นสมาชิก” ในเมนูข้อมูลส่วนตัว หรือส่งอีเมลแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการใช้บริการมาที่ webmaster@1688Trading.com โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรักษาสถานะภาพการเป็นสมาชิกของท่านไว้ชั่วคราว หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การระงับการใช้บริการ

 • ระหว่างการใช้งาน หากท่านทำผิดกฎข้อห้ามของเว็บไซต์ อาทิเช่น (ตัวอย่าง) ซึ่งสร้างความเสียหายหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือมีพฤติกรรมส่อไปในทางมิชอบ อีกทั้งนำเนื้อหาหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับขายสินค้าบริการต่างๆ ที่ผิดกฎหมายมาขายให้กับสมาชิกท่านอื่น ท่านจะถูกตัดสิทธิจากการเป็นสมาชิกของ 1688Trading.com ทันที และ 1688Trading.com ไม่มีนโยบายการคืนค่าบริการ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • 1688Trading.com ขอสงวนสิทธิในการระงับการให้บริการหรือหยุดการให้บริการในเวลาใดเวลาหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวรได้ทุกเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยมิต้องบอกกล่าวให้สมาชิกทราบล่วงหน้า ซึ่งการยกเลิกดังกล่าวจะมีผลทำให้การเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการสิ้นสุดลงโดยบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอย่างใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อสมาชิก หรือบุคคลภายนอกในการระงับการให้บริการหรือหยุดการให้บริการของเว็บไซต์
 • หาก 1688Trading.com พบว่าสมาชิกท่านใดละเมิดไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง 1688Trading.com ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการกับสมาชิกท่านนั้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สมาชิกไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอย่างใดๆ จากเว็บไซต์ หรือผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ หรือผู้ให้บริการ และสมาชิกไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าสมาชิกคืนจากเว็บไซต์ หรือผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ หรือผู้ให้บริการ

สงวนสิทธิ์

1688Trading.com ขอแจ้งให้ท่านผู้ใช้บริการทราบว่า บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ข้อมูล ส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดของเว็บไซด์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาวส์ รูปลักษณ์ ฯลฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซด์ของบริษัทฯ นี้ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และเป็นสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว หากบุคคลใดลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก1688Trading.com จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

การตกลงเป็นสมาชิกของเว็บไซต์แสดงว่าท่านได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขการให้บริการที่กล่าวมาแล้ว และตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงนี้ทุกประการ