บริษัท อินเวนทอรี่ ซอร์ส กรุ๊ป จำกัด
บริษัท อินเวนทอรี่ ซอร์ส กรุ๊ป จำกัด

คุณ พีรศักดิ์ ชื่นช่อรัตน์ธนา

โทร : 081-5552244

สินค้าขาย
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท บริษัท อินเวนทอรี่ ซอร์ส กรุ๊ป จำกัด
(INVENTORY SOURCE GROUP CO., LTD.)
รูปแบบธุรกิจ ผู้ผลิต, Trading Company, ตัวแทนจำหน่าย, ผู้จัดจำหน่าย / ผู้ค้าส่ง, ธุรกิจบริการ
ปีที่เริ่มต้นธุรกิจ 2559
จำนวนพนักงาน
ส่งข้อความถึงผู้ผลิต