บริษัทไทยฟู้ดส์โปรดักส์อินเตอร์เนชั่นเเนล จำกัด
บริษัทไทยฟู้ดส์โปรดักส์อินเตอร์เนชั่นเเนล จำกัด

We are Thai Foods Product International Co., Ltd, manufacturing  and exporting various kinds of foods, water treatment products, and personal care products in many countries for 11 years. Now we are looking for partners in distributing our products as follows:

Foods
1.TF-TIDE  (Disodium 5'-Ribonucleotides I+G)
2.Non dairy creamer
3. Modified tapioca starch
4. High fructose syrup 55%
5. Brown sugar
6. Coconut cream powder
7. STPP (Non phosphate, Mix phosphate)
8. Glucose powder|
9. Arabica green coffee bean
10. Diabetes food
11. Instant cocoa and malt extract beverage
Personal Care Product
12. Acne Treatment Gel
Water Treatment Product
13.Water Treatment product

ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท บริษัทไทยฟู้ดส์โปรดักส์อินเตอร์เนชั่นเเนล จำกัด
(Thai Foods Product International Co.,Ltd)
รูปแบบธุรกิจ ผู้ผลิต
ปีที่เริ่มต้นธุรกิจ 2553
จำนวนพนักงาน 11 - 50 คน
ส่งข้อความถึงผู้ผลิต