บริษัท แนชเชอรัลเฮิร์บ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แนชเชอรัลเฮิร์บ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท แนชเชอรัลเฮิร์บ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท แนชเชอรัลเฮิร์บ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แนชเชอรัลเฮิร์บ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

               จุดเริ่มต้น.....จุดมุ่งหมายบริษัท แนชเชอรัลเฮิร์บ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตสมุนไพรกำจัดปลวกโดยที่เล็งเห็นและตระหนัก เพราะบริษัทตระหนักดีว่าสารเคมีก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์และสัตว์เลี้ยง เป็นสารร่วมที่ก่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เช่น มะเร็ง ซึ่งเป็นโรคร้ายที่คร่าชีวิตคนไทย ในอันดับต้น ๆ

การ์ด........เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นผลงานวิจัยเริ่มต้นของนักวิจัยจากนักวิทยาศาสตร์ไทย ที่คิดค้นสมุนไพรกำจัดปลวก มานานกว่า 20 ปี ซึ่งบริษัท ฯ ได้รับการถ่ายทอดงานวิจัยและได้นำมาวิจัยพัฒนาต่อยอด ซึ่งส่วนผสมของการ์ดสมุนไพรกำจัดปลวกทุกชนิดมาจากพืชธรรมชาติไม่มีสารเคมีเจือปน อีกทั้งเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรไทยและลดการนำเข้าสารเคมี ซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์การ์ดสมุนไพร มีการควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน และนำกลับเข้าห้อง LAB เพื่อ TEST ค่า ซึ่งผู้ใช้มีความมั่นใจได้ว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามผลงานวิจัย ภายใต้การควบคุมคุณภาพอย่างใกล้ชิด ฉะนั้นจึงมั่นใจว่าสมุนไพรกำจัดปลวกชนิดแท่ง และน้ำมันสมุนไพรที่ลูกค้าซื้อไปจากบริษัทเป็นสินค้าที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง ด้วยความมุ่งมั่นของปรัชญา การทำงานคือ "ปลวดภัยต่อชีวิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" 

ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท บริษัท แนชเชอรัลเฮิร์บ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
(Natural Herb Product (Thailand) Co.,Ltd)
รูปแบบธุรกิจ Buying Office
ปีที่เริ่มต้นธุรกิจ 2536
จำนวนพนักงาน 301 - 500 คน
ส่งข้อความถึงผู้ผลิต